สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 9/81-90 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้


(Permpol Thanapunnamas) #1
  1. วงจร Mains Manager

  1. วงจร Megasquirt Relay And Power Distribution Board PCB

  1. วงจร MIDI Interface PCB

001

PCB1

PCB2

  1. วงจร NBTV Sync Separator And Video Pre-amplifer PCB

image

image

  1. วงจร Noise Gate

รายการอุปกรณ์

The parts for this Noise Gate are:
J1 - J2: 1/4 INCH MONO FEMALE CHASIS MOUNTING JACKS
C1 - C5: 0.1 MICROFARAD CERAMIC DISC CAPACITORS AT 50V
P1: 10k POTENTIOMETER
P2: 100M POTENTIOMETER
R1: 1K RESISTOR
R2: 100K RESISTOR
IC1: 741 OP AMP

001

  1. วงจร Non - Contact Power Monitor

  1. วงจร Oneshot และ Latch (CD4013)

  1. วงจร Output Adjustable Flyback Converter

002

003

  1. วงจร Pc Board Tester PCB

001

PCB1

PCB2

  1. วงจร PH มิเตอร์

001

002

003สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 10/91-100 ตย. วงจร Phono - line Adapter,วงจร Power Converter