มีenergy blynk 10 ล้านแต่ใช้ไม่เป็น


(Oam Chaiyapat) #1


ต้องมีอะไรเพิ่มครับ


(Oam Chaiyapat) #2

เห็นของฝรั่งเค้าใช้แบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่าIPเท่าไหร่
Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,178,6), **8443** );


(Permpol Thanapunnamas) #3

ลองตามนี้ครับ

void setup() {
  //WiFi.begin(ssid, pass);
  Blynk.config(wifi, auth, server, port);
  if(Blynk.connectWiFi(ssid, pass)){
    delay(10);
    Blynk.connect();
  }
}

(Permpol Thanapunnamas) #4

หรือแบบที่ผมใช้ก็ได้