อยากสอบถามโปรเจคที่กั้นฟุตบาท error avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout

อยากสอบถาม จะทำโปรเจคมินิ เกี่ยวกับ การเปิดปิดประตูที่กั้น ฟุตบาท ไม่ให้มอเตอร์ไซขึ้น แต่ สามารถเปิดด้วย rfid และ blynkเพื่อให้คนเดินผ่านได้ โดยมีเซนเซอนตรวจจับตอนประตูปิดเพื่อให้คนเดินผ่านเพื่อความปลอดภัย ต้องใช้เซนเซอร์ตัวไหนคะ

avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
An error occurred while uploading the sketch

ส่วนใหญ่ในระยะสองเมตร ใช้อัลตราโซนิกก็ได้ครับเมื่อมีวัตถุเข้ามาใกล้จะจับได้

ขอบคุณคะเดี๋ยวจะลองไปซื้อดูนะคะ

พี่คะ สอบถาม หน่อยไหมคะ

โปรแกรมขึ้นแบบนี้หมายรวามว่าไงหรอคะ

ภาพไม่ชัดเลยครับ

คอมไฟร์ ผ่านไหมครับ

ไม่ผ่านคะ หนู ไม่ได้เขียนโปรแกรมหรือต่อสายอะไรเลย ของลบ ไลบารี่ ลบโปรแกรมติดตั้งใหม่ก็ไม่ได้ ลองมาใช้ ตัว nodemcu ก็ขึ้นแบบนี้


แต่ตัว mega 2560 ขึ้นแบบนี้ ไม่ทราบว่าป็นที่คอมหรือเปล่าคะ

กดตรงนี้ผ่านไหม

ผ่านคะพี่แต่ถ้า กด ตัวข้างๆกันขึ้นตัวนี้

น่าจะผ่านนะครับ เลือก com ให้ถูกก็ผ่านละครับ

ขอบคุณคะพี่ แล้วถ้ามันขึ้นแบบนี้ สีแดงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ

เช็คดูก่อนครับว่า โปรแกรมเราทำงานถูกต้องไหม เหมือนว่า ลง library หลายรอบแล้ว ไฟล์มันซ้ำกัน

ต้องลบออกใช่ไหมคะ โปรแกรมไม่น่าผิดหนูเอามาจาก โปรแกรมตัวอย่าง

ถ้าใช้ได้ปกติก็ไม่ต้องลบก็ได้ครับ ลบผิดโฟเดอร์อาจจะต้องลงใหม่อีก

ขอบคุณคะพี่ หนูรันแล้วตัว rfid มันขึ้นในซีเรียลแต่ servo มันไม่ทำงาน อะคะ

อันนี้โค้ดคะ

#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <Servo.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
RFID rfid(D4, D8);
char auth[] = "6e661f6d2321473fa29229bce097f1e1";
char ssid[] = "natm";
char pass[] = "08032542";

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 SPI.begin();
 myservo.attach(D3);
 rfid.init();
}
void loop()
{
 if (rfid.isCard()) {
  
  if (rfid.readCardSerial())
  {
   Serial.print("IS CARD...");
   Serial.println(rfid.serNum[0]);
   /////////////////////////////////////////////เริ่มหมุนเปิด
   for (pos = 90; pos >= 0; pos--)
   {
    myservo.write(pos);
    delay(5); //ความเร็วการหมุน
   }

   delay(2000);  /////////////////หน่วงเวลา

   /////////////////////////////////////////////เริ่มหมุนกลับ
   for (pos = 0; pos <= 90; pos++)
   {
    myservo.write(pos);
    delay(20); //ความเร็วการหมุน
   }
  }
  rfid.halt();
  
 }
  Blynk.run();
}

สั่งตรงๆ servo หมุนไหมครับ ต่อถูกไหม

servo ไม่ทำงานคะ

ต่อแบบไหนครับ servo

น้ำตาล กลาว แดง vin ส้ม D3
เปนไปได้ไหมคะที่ servo จะพัง ตอนแรก เสียบปกติมันร้อนมาก แล้วสักพักเปลี่ยนขา มันก็ หายร้อน

มีสำรองไหมครับ ต้องลองเอามาเปลี่ยนเทสดูครับ