อัปโหลดไม่ได้ครับ เจอแบบนี้ esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

เคยลองเปลี่ยน สาย usb กับลองกดแฟลชค้าง แล้วกด รีเซ็ท ก็ไม่ได้เลยครับ


เอา error มาวางด้วยครับ

Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”

Executable segment sizes:

ICACHE : 32768 - flash instruction cache

IROM : 250676 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)

IRAM : 28257 / 32768 - code in IRAM (IRAM_ATTR, ISRs…)

DATA : 1536 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP

RODATA : 2408 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP

BSS : 25840 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP

Sketch uses 282877 bytes (27%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.

Global variables use 29784 bytes (36%) of dynamic memory, leaving 52136 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.

esptool.py v3.0

Serial port COM4

Connecting……_____

Traceback (most recent call last):

File “C:\Users\Nackky\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py”, line 66, in

esptool.main(cmdline)

File “C:/Users/Nackky/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py”, line 3552, in main

esp.connect(args.before, args.connect_attempts)

File “C:/Users/Nackky/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py”, line 529, in connect

raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))

esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

This report would have more information with
“Show verbose output during compilation”
option enabled in File → Preferences.

มีบอร์ดอื่นไหมครับ

เคสล่าสุดคือเปลี่ยน เส้นที่ 3 ถึงจะใช้ได้นะครับ ดูแนวทางนี้

ไม่มีครับ
อยากถามว่าเสียบแล้วไฟไม่ขึ้นนี่ มันเสียแล้วรึป่าวครับ

ผมว่ามีสิทเสียนะครับ เพราะว่าไฟไม่ติดเลย

ขอบคุณมากครับ