รับค่าตัวเลข input จาก blynk เข้าบอร์ด esp8266 ทำอย่างไรครับ

สวัสดีครับพี่ๆ ผมเป็นมือใหม่อยากสอบถามข้อมูลครับ
ผมทำตัวเช็คอุณหภูมิน้ำโดยใช้บอร์ด esp8266+max31865 ใช้โพรบเป็น PT100
ซึ่งตอนนี้ผมสามารถรันโค้ดและแสดงอุณหภูมิได้แล้วครับ
แต่อยากเพิ่มค่า input โดยจะเพิ่มตัวเลขจากในแอพ Blynk ให้เข้าไป +หรือ - กับค่าที่แสดงทางหน้าจอครับเพื่อปรับค่า adjust อะไรประมาณนี้ครับ อยากให้พี่ๆช่วยแนะนำ หรือแก้ไขโค้ดให้ผมด้วยครับ ขอบคุณมากๆล่วงหน้าครับ

ตอนนี้ผมใช้โค้ดนี้อยู่ครับ ไปดูโค้ดตัวอย่างของคนอื่นและเพิ่มเองมั่วๆครับ

#include <Adafruit_MAX31865.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define BLYNK_PRINT Serial

char auth[] = "TiDo-uKO1J6rpuWezWrawcziWU2tgGYn";
char ssid[] = "Cuisine Solutions";
char pass[] = "Cuisine765";
BlynkTimer timer;

// Use software SPI: CS, DI, DO, CLK
Adafruit_MAX31865 max1 = Adafruit_MAX31865(D4, D3, D2, D1);
// use hardware SPI, just pass in the CS pin
//Adafruit_MAX31865 max1 = Adafruit_MAX31865(14);

// The value of the Rref resistor. Use 430.0!
#define RREF 431.0


void setup() {
 Serial.begin(115200);
 timer.setInterval(2500, Sensor);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);

 max1.begin(MAX31865_3WIRE); // set to 2WIRE or 4WIRE as necessary
}
void loop()
{
 Blynk.run(); 
 timer.run(); 
}
void Sensor() {
 uint16_t rtd = max1.readRTD();
 Serial.print("RTD value: "); Serial.println(rtd);
 float ratio = rtd;
 ratio /= 32768;
 //Serial.print("Ratio = "); Serial.println(ratio,8);
 //Serial.print("Resistance = "); Serial.println(RREF*ratio,8);
 Serial.print("Temperature = "); 
 Serial.println(max1.temperature(100, RREF));
 Blynk.virtualWrite(V3, max1.temperature(100, RREF));

โค้ตที่ให้มามันไม่ครบรึป่าวครับ ดูทรงจะ error นะครับ

ทำงานได้ปกตินะครับ

ปีกกาปิดไม่มีแบบนี้ยังไงก็ error ครับ

ศึกษาจากตัวอย่างนี้