รบกวนท่านผู้รู้ช่วยน่อย ใช้ Lora wifi และ เกีด Errer : Board heltec_wifi_kit_32 (platform esp32, package esp32) is unknown

:innocent::innocent:

แคปต้องที่ error มาดูหน่อยครับ

image

ประมาณ นี้ครับ

เลือกบอร์ดยังครับ

เลือกแล้วครับ แต่ก่อนได้ แต่ตอนนี้เป๋นอะไร ไม่รุ้

image

หรือผิดทีตรงนี้

ภาพไม้ชัดเลยครับ

image

เคยใช้ esp8266 มาก่อนแล้วย้ายมา ใช้ esp32 ใช่ไหมครับ

ครับผม แต่ตอนนี้ Error แบบนี้

วางโค้ตที่ใช้นี้หน่อยครับ ฟังก์ชัน บางอันน่าจะหาย

ครับผม ได้แล้วครับ แต่ตอนนี้ลอง ขา ADC ไช้ไม่ได้ มันไม่อ่านเลย ได้ค่าเป็น 0

แก้ไขอะไรไปหรอครับถึงใช้ได้ แนะแนวทางหน่อยครับ

ลองหาอะไร confirm input ก่อนครับว่าได้เท่าไหร่

image

เปลี่ยนใช้ ไลบรารี ตัวนี้

1 Like

ส่วนที่ Error แก้ที่ if (!LoRa.begin(BAND) เป็น if (!LoRa.begin(BAND,PABOOST)) เพราะเป็น double ครับ

รบกวนน่อย ครับคือผมส่งและรับค่าหลายค่าเชั่น ค่าแรงดัน หรือ อะนาลัอก Phase_A, Phase_B, Phase_C ต้องกำนดยังไง ทำยังไงก็ไม่ได้ ช่วยน่อย ขอบคุณครับ

กำหนดในไหนครับ จะนำไปกำหนดในฟังก์ชันไหน

คือ ผมอยาทำละบบระบุเฟสของระบบไฟฟ้า 0.4kV โดยใช้ LoRa wifi เป็นตัวส่ง/ตัวรับ โดยแยกเป็นเฟส A, B & C คับเพื่อให้ตรวจได้ว่าตัวไหน เป็นอะไร ตอนนี้ตัวส่ง ส่งไปได้ แต่ทีตัวรับแยกไม่ได้ และ ไม่รุ้ว่าจะต้องกำหนดตัวรับยังเพื่อจะนำไปคำนวณต่อ