ภายในของ Photo Switch Sensor

พอดีว่ามันแตกเลยถ่ายมาให้ดูเป็นข้อมูลภายในของเซนเซอร์ photo switch sensor กันครับ