Pzem 004t v3.0 reset energy ได้ไหมครับ (version รูปไม่ตรงนะครับ)

pzem 004t v3.0 reset energy ได้ไหมครับ !

หมายถึงอะไรครับ

เขียนคำสัง ใน esp8266 ครับ ให้ reset ใน pzem ครับ

หมายถึงให้รีเซตค่าอะไรครับ หรือให้รีเซตตัว esp8266

เคสนี้ได้หรือยังครับ

ลองใช้คำสั่งนี้ดูครับ pzem.resetEnergy(); เป็นการ Reset ค่า kWh

void loop() {


   if (digitalRead(D3) == LOW) {
    delay(5000);
    pzem.resetEnergy();
    delay(1000);

   }
2 Likes
BLYNK_WRITE(V12)
{
 currentMillis = millis();
 int pinValue = param.asInt();
 if (pinValue = 1){
 pzem.resetEnergy();
 pzem.setAddress(0x42); 
 token = 0;
 Line_Notify(message8 + e + " kWh " + b + " baht "); 
 }
}

ได้แล้วครับ แต่ปิดเครื่องดัน reset เองอีกครับ

ปกติค่านี้​ เท่าที่ดูการทำงาน​ มันจะจำค่าเอาไว้ในตัวเครื่องเลย​ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแชร์ข้อมูลอีกทีนะครับ

ขอบคุณครับ

2 Likes

ถ้าเราจะ reset cost ต้องใช้คำสั่ง อะไรครับ