Simulate for Proteus

ตอนนี้ผมกำลังทำการทดลองเรื่อง DC Motor อยู่ครับ โดยจะมีตัวต้านทานปรับค่าได้ 10k โอห์ม ใช้เวลาปรับ reverse forward ตัวมอเตอร์ แต่ผมจะทำการจำลองต่อวงจรใน proteus แล้วติดปัญหาครับ ปัญหาคือ ผมลากตัว R ปรับค่าได้แล้วมอเตอร์ไม่ยอมหยุดหมุนครับ ไม่ยอม reverse forward ตามจังหวะการหมุนของ voume ช่วยแนะนำทีครับ ขอบคุณครับ

1 Like

ต่อถูกต้องไหมครับมีรูปไหม

1 Like

ลองสมัครเข้าไปต่อในนี้ดูครับว่าเป็นเหมือนกันไหม

1 Like

ช่วยดูให้ทีครับพี่

1 Like

ขอดูโค้ตที่ใช้กับ Arduino nano หน่อยครับ

1 Like
int SENSOR_PIN = 0; // center pin of the potentiometer
 
int RPWM_Output = 5; // Arduino PWM output pin 5; connect to IBT-2 pin 1 (RPWM)
int LPWM_Output = 6; // Arduino PWM output pin 6; connect to IBT-2 pin 2 (LPWM)
 
void setup()
{
 pinMode(RPWM_Output, OUTPUT);
 pinMode(LPWM_Output, OUTPUT);
}
 
void loop()
{
 int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);
 
 // sensor value is in the range 0 to 1023
 // the lower half of it we use for reverse rotation; the upper half for forward rotation
 if (sensorValue < 512)
 {
  // reverse rotation
  int reversePWM = -(sensorValue - 511) / 2;
  analogWrite(LPWM_Output, 0);
  analogWrite(RPWM_Output, reversePWM);
 }
 else
 {
  // forward rotation
  int forwardPWM = (sensorValue - 512) / 2;
  analogWrite(LPWM_Output, forwardPWM);
  analogWrite(RPWM_Output, 0);
 }
}

เอาตัวอย่างโค้ตมาจากไหนหรอ เขาให้ต่อแบบนี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่า DC motor ถ้าต่อโดยไม่ผ่าน arduino มันก็อาจจะทำงานตามที่น้องว่า แต่โค้ตนี้คือมันใช้สำหรับต่อกับ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ครับ โดยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ จะทำงานแปรผันตรงกับความถี่ที่ได้รับ ความถี่มาก ความเร็วมาก ความถี่น้อยความเร็วก็น้อยตาม สัญญาณที่ออกมาจาก PIN D6 D5 จะได้ออกมาเป็นสัญาณ PWM ซึ่งไม่ว่าจะความถี่แค่ไหน DC motor ก็ไม่เร็วไม่ช้าเพราะแค่จ่ายไฟคงที่จาก PIN ให้มันเท่านั้นครับ ต้องเปลี่ยนชุดมอเตอร์ครับ

33_3

น่าจะต้องต่อความนี้ครับดูเฉพาะชุดขับมอเตอร์นะครับ

1 Like

ขอบคุณมากครับพี่ :pray::pray::pray::blush::blush::blush::blush:

แก้ไขภาพนิดหน่อยครับจะได้มองง่ายๆ

1 Like

ได้ไม่ได้ยังไงมาอัตเดทกันด้วยนะครับผม

1 Like

ได้ครับผมมม

1 Like