ขอโค๊ด smartfarm ที่ควบคุมการรดน้ำ ควบคุมความชื้นดิน อุณหภูมิอากาศ ผ่าน blynk กำลังจะทำโปรเจคเรื่องนี้

atom101041 (Best) October 22, 2020, 7:00am #1

ขอโค๊ด smartfarm ที่ควบคุมการรดน้ำ ควบคุมความชื้นดิน อุณหภูมิอากาศ ผ่าน blynk กำลังจะทำโปรเจคเรื่องนี้

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 21, 2020, 2:27pm #2

ลองตามไปศึกษาทำความเข้าใจดูครับ