ทำโปรเจค เกี่ยวกับ Solenoid Valve

พูดคุยกันเรื่องบอร์ด Arduino, Solenoid Valve, blynk
เกี่ยวกับ Solenoid Valve ของ esp8266 ครับ ควบคุมการทำงานผ่าน blynk

ศึกษาตัวอย่างนี้ครับ