ตัวอย่างการเขียนใช้งาน ปุ่ม Button Blynk

กระทู้นี้เป็นการแสดงตัวอย่างการใช้งาน Button ทั้งสอบแบบ แบบแรกคือ พื้นฐาน ไม่สามารถปรับขนาดได้
แบบที่สองจะเป็นปุ่มเล็ก สามารถปรับขนาดได้ตามใจ แต่ราคาก็จะอัพขึ้นมานิดหน่อย

ถ้าเราเลือกแบบใช้ Digital เราก็ฟิก GPIo ตามบอร์ดนั้นได้เลย ไม่ต้องใส่โค้ตอะไร

ส่วนแบบ Virtual ก็จะเป็นการฟิกแบบเอาไปใช้กับอัลกอลิทึกเราต่ออีกทีเหมาะกับการใช้งานที่มีความซับซ้อน แบบนี้ต้องใส่โค้ตตามด้านล่างจริงจะทำงานได้

ส่วนโค้ตก็ใช้แบบนี้ได้ทั้งสองแบบ เหมือนกัน กดปุ่มให้ on และ กดอีกที ก็ off

char Relay1 = 12;

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  pinMode(Relay1, OUTPUT);
  WiFi.begin(ssid, pass);
  Blynk.config(auth, server, port);
  Blynk.connect();         // for Blynk's cloud server if WiFi already connected
} 

BLYNK_WRITE(V1) 
{
 if (param.asInt()==1) {
 digitalWrite(Relay1, HIGH);

 }else{
 digitalWrite(Relay1, LOW);

 }
 }



void loop()
{
Blynk.run();

}

อีกเรื่องคืออย่าลืมตั้งค่าปุ่มด้วยว่าอยากให้กดติดปล่อยดับ push หรือ แบบกดติด กดดับ switch

free
hit counter