สตีฟ จอบส์ (Steven Paul Jobs)

สตีเวน พอล จอบส์ (อังกฤษ: Steven Paul Jobs) รู้จักในชื่อ สตีฟ จอบส์ (อังกฤษ: Steve Jobs); เกิดเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 ถึง 5 ตุลาคม ค.ศ. 2011) เป็นผู้นำธุรกิจและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ผู้ร่วมก่อตั้ง ประธาน อดีตประธานบริหารของแอปเปิลคอมพิวเตอร์ และยังเคยเป็นประธานบริหาร พิกซาร์แอนิเมชันสตูดิโอส์ และเป็นคณะกรรมการบริหารบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์ใน ค.ศ. 2006 หลังดิสนีย์ซื้อกิจการพิกซาร์ ฟรัค

Innovation distinguishes between a leader and a follower.

นวัตกรรม แบ่งแยกผู้นําออกจากผู้ตาม

เป็นผู้ผลักดัน คิดค้น ผลิตภัณฑ์ชื่อดังหลายชิ้น ที่รู้จัก และใช้งานกันไปทั่วโลก เช่น ipod iPhone iPad ระบบปฎิบัติการ MacOS iOS และ iPad OS เป็นต้น