SuperChart Export ค่าเป็น CSV

Server ของ Eleceasy ผมลองเขียนค่าไปที่ SuperChart ได้แล้ว แต่ต้องการ Export ค่าเป็น CSV ต้องไปกำหนดที่ไหนบ้างครับ ผมไปที่ Export แล้ว ไม่มีอีเมล์ส่งมาให้ครับ หรือ หัวข้อนี้ใช้ไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ

เบื้องต้นผมเจอเมลนี้

และ

ขอบคุณครับที่ตอบ คงต้องค้นหาสาเหตุต่อไปครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ