ช่วยด้วยเพิ่มปุ่มกด ตั้ง ปิดเปิดรีเลย์ ตามค่าที่อ่านได้ตามต้องการ

ราล่ะเอียด​ ที่จะครับ
1.มีปุ่มกด​ จำนวน 3​ ป่ม​ หรือกี่ปุ่มก็ได้ตามสมควรครับ
1.1 ปุ่มกดเลือนตัวเลขขี้น
1.2 ปุ่มกด​ เลือนตัวเลขลง
1.3 ปุ่มบันทึกตั้งค่า
โปรแกรมการทำงาน​ ใช้ตั้ง​ อะนาล็อกที่อ่านได้​
เช่น ถ้าอ่านได้​ระหว่าง 30 - 50 สั่งไห้รีเลย์ on ถ้าได้ค่าต่างไว้ รีเลย์ off ครับ

copy code เต็มมาวางด้วยครับ

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, A3);
#define acRelay 13
 
int analogPin = A0;
int analogRead_value = 0;

void setup() 
{
 lcd.begin(16, 2);
  pinMode(acRelay, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() 
{
 analogRead_value = analogRead(analogPin);
 
 float scale_voltage = map(analogRead_value,0,1023,0,3000); 
 float Final_voltage = scale_voltage/5;

 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(" SOLAR CELL");
 
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("VOLTS: ");
 lcd.print(Final_voltage);
 lcd.print(" ");
 lcd.print("V");

 Serial.print(Final_voltage);
 Serial.print(" ");
 Serial.print(0.00);
 Serial.print(" ");
 Serial.println(30.00);
if(Final_voltage >=600){
  digitalWrite(acRelay, HIGH); }

 else if (Final_voltage<= 300 ){ 
  digitalWrite(acRelay, LOW); }
 delay(250);
 lcd.clear();

 
}

ต้องการทำปุ่กดครับแนะด้วยครับ
กดตังค่า เช่นวัดได้ระหว่าง 20-50 สั้งรัเลย์ on ครับ

ตอนนี้ใช้ if และ else if เป็นตัวกำหนด รีเลย์ on/off ครับ

ขอโค็ดเพื่อเป็นแนวทางครับ

รบกวนแนะนำผมด้วยครับ

 1. ตอนนี้เราทำอะไรได้แล้วบ้าง
 2. เราต่ออุปกรณ์อย่างไร ใช่อะไรบ้างบ้างถ่ายมาดูหน่อยครับ

1.ตอนนี้ต่อหน้าจอตามตำแหน่งขา 7,6,5,4,3,A3
2.สวิตช์ที่ต่อไว้ 3 สวิตช์ สวิตช์แบบกดติดปลอยดับ ต่อไว้ดั่งนี้
สวิตช์ตัวที1 ต่อจากไฟ5v เข้าสวิตช์ ออกจากสวิตช์เข้า pin A1
สวิตช์ตัวที่2 ต่อเหมือนกับตัวที่1 เข้า pin A2
สวิตช์ตัวที่3 ต่อเหมือนกับตัวที่1 เข้า pin A4
และต่อตัวต้านทาน10k. ตรงขาสวิตช์ ที่เข้า pin A1 A2 A4 ลงไฟลบครรับ

เหลือเขียนโค็ดไม่รู้จะเริ่มยังไงครับ

โค้ตนี้เคยต่อเทสรึยังครับ ผมว่ามันไม่ครบนะ

ศึกษาดูครับ

ขอบคุณครับ