การหาขนาดท่อร้อยสายไฟ uPVC กับสาย THW ที่ต่างขนาดกัน

สำหรับการหาจำนวนสูงสุดของสายไฟในท่อร้อยสาย ถ้าเป็นขนาดเดียวกันก็สามารถใช้ตารางมาตรฐานได้เลยแต่ในกรณีที่มีสายหลายขนาดแต่เป็นชนิดเดียวกันก็ให้ลองป้อนสูตรลงใน excel ดูนะครับและลองพิจารณาดูว่าพื้นที่ที่เหลือเราควรจะใช้ท่อขนาดเท่าไหร่ อีกส่วนหนึ่งท่อที่ผมนำมาใช้ในการคำนวณจะเป็นท่อร้อยสาย PVC และชนิดของสาย THW ของบางกอกเคเบิ้ลนะครับ

ไฟล์ Excle ในการคำนวณ
ขนาดท่อร้อยสาย.xlsx (651.3 KB)


1 Like