สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 7/61-70 ต.ย. วงจร Electronic Auto Stethosope, วงจร DTMF Proximity Detector

61.วงจร Distortion Effect

วงจร Distortion Effect

รายการอุปกรณ์
The parts for this Distortion Effect (Fuzz) are:
J1 - J2: 1/4 INCH MONO FEMALE CHASIS MOUNTING JACKS
C1 - C5: 0.1 MICROFARAD CERAMIC DISC CAPACITORS AT 50V
P1: 100M POTENTIOMETERS
P2: 10K POTENTIOMETERS
R1 - R2: 1K RESISTORS
D1 - D2: GENERAL PURPOSE DIODES
IC1: 741 OP AMP

001

62.วงจร DSL ฟิลเตอร์

วงจร DSL ฟิลเตอร์

001

63.วงจร DTMF Proximity Detector

วงจร DTMF Proximity Detector

64.วงจร Dual Voltage Controlled Amplifier PCB

วงจร Dual Voltage Controlled Amplifier PCB

65.วงจร Electronic Auto Stethosope

วงจร Electronic Auto Stethosope

66.วงจร Envelope Follower Trigger

วงจร Envelope Follower Trigger

67.วงจร Fast Turn On- Delayed - Off Relay

วงจร Fast Turn On- Delayed - Off Relay

68.วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์(10แบนด์)1

วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์(10แบนด์)1

69.วงจร Fogger Controller

วงจร Fogger Controller

70.วงจร Germanium Noise Generator

วงจร Germanium Noise Generator

001