สอบถามหน่อยครับ อัพโค้ดลงบอร์ดไม่ได้ครับ ผมใช้บอร์ดรุ่น Nodemcu esp8266 v3 ครับ

*#include <ESP8266WiFi.h>**
const char* ssid   = "AISFibre_5G";**
**const char* password = "17191719";**

**void setup() **
**{**
**  Serial.begin(115200);**
**  Serial.println("Starting...");**

**  WiFi.begin(ssid, password);**
**  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) **
**  {**
**   delay(250);**
**   Serial.print(".");**
**  }**

**  Serial.println("WiFi connected"); **
**  Serial.println("IP address: ");**
**  Serial.println(WiFi.localIP());**
**}**

**void loop() **
**{**
**}**

ผมว่าไม่น่าใช่ com3 นะครับลองเลือก comport ให้ถูกต้องครับ

ผมลองถอดเสียบใหม่แล้วครับ บอร์ดมันขึ้นcom3 ครับ ลองอัพโค้ดอีกทีีก็ไม่ได้ครับ ก่อนหน้านี้ใช้โค้ดเดียวกันแต่อัพได้ครับ

ผมว่าน่าจะเข้าเรานี้นะครับ

แก้เอาดอกจันนี้ออกหน่อยครับ

#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = “AISFibre_5G”;
const char* password = “17191719”;

void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println(“Starting…”);

WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
delay(250);
Serial.print(".");
}

Serial.println(“WiFi connected”);
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop()
{
}

ลองเปลี่ยนสายUSBแล้วครับ และลองอัพโหลดโค้ดใหม่มันขึ้นแบบนี้ครับ
esptool.py v2.8
Serial port COM3
Connecting……_____
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\tempadmin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py”, line 65, in
esptool.main(cmdline)
File “C:/Users/tempadmin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py”, line 2890, in main
esp.connect(args.before)
File “C:/Users/tempadmin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py”, line 483, in connect
raise FatalError(‘Failed to connect to %s: %s’ % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

เช็ค comport หน่อยครับว่าตอนนี้มี com อะไรให้เลือกบ้าง

ถ่ายสายที่ใช้มาดูหน่อยครับ

สายสีีดำคือสายแถมมากับบอร์ดครับ สีขาวคือสั่งมาใหม่เปลี่ยนดูแล้วยังไม่หายครับ แล้วผมลองใช้บอร์ดสำรองรุ่นเดียวกันครับ บอร์ดอันใหม่ใช้ได้แปปเดียว เป็นอาการเหมือนอันเก่าเลยครับ

ด้านซ้ายคืออันเก่าครับ ขวาคืออันไหน ตอนนี้อาการเดียวกันแล้วครับ ผมทดลองแก้โค้ดแล้วอัพโหลดบ่อยๆ ตอนแรกมันก็ยังใช้ได้อยู่ พอถอดจากusbคอมบ่อยๆครับ


Capture2

1 Like

ถอด usb ออกแล้วแคปหน้านี้มาดูไหมครับ


Capture4

Capture5

ลองเข้าไปตามนี้แล้วดูว่ามัน ขึ้นว่าไร com3

ถ้าตอนไม่เสียบusb ขึ้นแค่com1 ครับ
ถ้าเสียบusb ขึ้น com1กับ com3ครับ

ปกติควรจะได้แบบนี้ครับดูว่าเหมือนของผมไหม

ถ้าเหมือนกัน ลองย้ายจาก com3 เป็น com7 ดูครับ