ทำแขนกล Robot ARM ด้วย Arduino แถมยังบันทึกตำแหน่งแบบง่ายๆ

(Permpol Thanapunnamas) #1

เห็น Robot arm ของท่านนี้แล้วนับว่าน่าสนใจมากๆ สามารถกำหนดตำแหน่งแบบง่ายๆ ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ ใช้หมุนแล้วกดปุ่มเก็บค่าพิกัดที่อยู่ตรงนั้น จำไว้เป็ยสเต็ปต่อเนื่องไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็กดรันยาวๆ ไป โอโห้คิดได้ไงครัช แถมยังมีไฟล์ solidwork และ code arduino มาให้ใจดีจริงๆ ว่างๆ คงต้องมาลองเล่นกันดูละครับ แต่ปัญหาคือ ปริ้นเตอร์ 3D นี้สิ หึหึ

Solidworks files: https://grabcad.com/library/robot-arm-43

Arduino code:
https://drive.google.com/drive/folders/0B6M3VFjMuPx4bG1rWE1sRnVwS2c

ใครลองแล้วบอกผมด้วยนะครับ อิอิ

1 Like

(Champ Chitipat) #2

อยากรู้ว่าในกล่องคอนโทลสีดำในคลิปนะครับ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
คือผมอยากทำแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับ รบกสนหน่อยนะครับ @ArcheR

2 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #3

โค้ดเต็ม Robot_Arm_V2.1 เดียวมีเวลามาช่วยพี่แกะโค้ดกันนะครับ แล้วเราจะใช้เว็บ IDE sim ผลออกมาดูกัน

///////////////////////////////////////////////////////
/* 
  Robot movement is based on the principle of inverse kinematics
  
  OPERATION
   Format:
   1. Any coordinate:
   {x, y, z}
   * -10 <= x <= 10
   * 1 <= y <= 10
   * 0 <= z <= 6

   2. Tiempo de espera:
    {0.001, 0.001, T}
   * 0.001: reserved for a wait time.
   * "T" is the wait time, in milliseconds

   3. Open and close GRIPPER
   {0.002, 0.002, G}
   * 0.002: reserved for open/close gripper.
   * 60 <= G <= 125 (G: degree sexagesimal)
   
   
 EXAMPLE:
 
 {-5, 0, 6.5},     // initial position
 {0.001, 0.001, 200}, // wait 200 milliseconds
 {-5, 0, -1},     // nex position
 {0.001, 0.001, 200}, // wait 200 milliseconds
 {-8.5, 0, -1},    // nex position
 {0.001, 0.001, 1000}, // wait 1000 milliseconds (1 second)
 {0.002, 0.002, 35},  // close gripper
 {0.001, 0.001, 1000}, // wait 1000 milliseconds (1 second)
 {-5, 0, 0},      // nex position
 {0.001, 0.001, 200}, // wait 200 milliseconds
 {-5, 0, 6.5},     // nex position
 {0.001, 0.001, 200}, // wait 200 milliseconds
 {5, 0, 6.5},     // nex position
 {0.001, 0.001, 200}, // wait 200 milliseconds
 {8.5, 0, 6.5},    // nex position
 {0.001, 0.001, 1000}, // wait 1000 milliseconds (1 second)
 {0.002, 0.002, 90},  // open gripper
 {0.001, 0.001, 2000}, // wait 2000 milliseconds (2 second)
 {5, 0, 6.5},     // nex position
 {0.001, 0.001, 200}, // wait 200 milliseconds
 {-5, 0, 6.5},     // initial position (It is going to the starting point to start a new cycle)

 AUTOR
  Fernandez Villanueva David
  fernandezv.david@gmail.com
  National University of Engineering LIMA-PERU
  Version 2.0

*/
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <Servo.h>
Servo miServo1; Servo miServo2; Servo miServo3; Servo miServo4;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 miServo1.attach(5); // AXIS Y
 miServo2.attach(6); // AXIS Z
 miServo3.attach(9); // GRIPPER
 miServo4.attach(10); // X
}

double X[] = {5, 0, -5};
double Y[] = {5, 5, 5};
double Z[] = {2, 2, 2};

//{00.00, 08.05, 02.00},
int speed_mov = 5;
const int num_xyz = 21;

///////////////////////////////////////////////////////////////////
double coordinates[num_xyz][3] = { 
//HEAR SHOULD WRITE THE COORDINATES
 {-5, 0, 6.5},
 {0.001, 0.001, 200},
 {-5, 0, -1},
 {0.001, 0.001, 200},
 {-8.5, 0, -1},
 {0.001, 0.001, 1000},
 {0.002, 0.002, 35},
 {0.001, 0.001, 1000},
 {-5, 0, 0},
 {0.001, 0.001, 200},
 {-5, 0, 6.5},
 {0.001, 0.001, 200},
 {5, 0, 6.5},
 {0.001, 0.001, 200},
 {8.5, 0, 6.5},
 {0.001, 0.001, 1000},
 {0.002, 0.002, 90},
 {0.001, 0.001, 2000},
 {5, 0, 6.5},
 {0.001, 0.001, 200},
 {-5, 0, 6.5},
 
 // END COORDINATES
};
/////////////////////////////////////////////////////////////////

const int mum_X = sizeof(X) / 4;

//double theta1[mum_X];
//double theta2[mum_X];
//double theta3[mum_X];

double theta1[num_xyz];
double theta2[num_xyz];
double theta3[num_xyz];

int alpha1, alpha2, alpha3, alpha4;
int vect_with_coord[num_xyz];int c_theta1_2_3[num_xyz][4];

//int next_point_rate[11][6];
float next_point_rate[num_xyz][7];

const float pi = 3.14;

double L1 = 0;
double L2 = 6;
double L3 = 5.5;
double x, y, z;
double q11, q22, q33;
float h, c, alpha, ganma, q1, q2, q3;
int cont = 0;

double num_prueba = -10.9;
double num_abs;

int num_coord = 0;

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
void loop()
{
 inv_kinematics();
 rate_add();
 delay(1000);
 while (1)
 {
  path_fin();
 }
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

double inv_kinematics()
{
 for (int i = 0; i < num_xyz; i++) // coordinates[0][0]
 {
  if ((coordinates[i][0] == coordinates[i][1]) && (coordinates[i][0] == 0.001))
  {
   c_theta1_2_3[i][0] = 1;
   c_theta1_2_3[i][1] = (int)(coordinates[i][2]);
   c_theta1_2_3[i][2] = (int)(coordinates[i][2]);
   c_theta1_2_3[i][3] = (int)(coordinates[i][2]);
  }
  else if ((coordinates[i][0] == coordinates[i][1]) && (coordinates[i][0] == 0.002))
  {
   c_theta1_2_3[i][0] = 2;
   c_theta1_2_3[i][1] = (int)(coordinates[i][2]);
   c_theta1_2_3[i][2] = (int)(coordinates[i][2]);
   c_theta1_2_3[i][3] = (int)(coordinates[i][2]);
  }
  else
  {
   x = coordinates[i][0];
   y = coordinates[i][1];
   z = coordinates[i][2];

   h = sqrt(pow(x, 2) + pow(y, 2));
   c = sqrt(pow(x, 2) + pow(y, 2) + pow((z - L1), 2));
   alpha = acos((pow(L2, 2) + pow(c, 2) - pow(L3, 2)) / (2 * L2 * c));
   ganma = atan((z - L1) / (x));

   q1 = atan(y / x) * 180 / pi;
   q2 = (atan((z - L1) / (h)) + alpha) * 180 / pi;
   q3 = (acos((pow(c, 2) - pow(L2, 2) - pow(L3, 2)) / (2 * L2 * L3))) * 180 / pi;

   if (x < 0)
   {
    q11 = 180 + (int)(q1); //(int)(q1);
   }
   else
   {
    q11 = (int)(q1); //(int)(q1);
   }
   q22 = (int)(q2); //(int)(q2);
   q33 = (int)(q3); //(int)(q3);

   c_theta1_2_3[i][0] = 0;
   c_theta1_2_3[i][1] = q11;
   c_theta1_2_3[i][2] = q22;
   c_theta1_2_3[i][3] = q33;


   theta1[i] = q11;
   theta2[i] = q22;
   theta3[i] = q33;
   cont = cont + 1;
  }
 }
 //comprueva_array2();

}


double absoluto(double num1)
{
 if (num1 < 0)
 {
  return (-1) * num1;
 }
 else
 {
  return num1;
 }

}void rate_add()
{ //int next_point_rate[11][6];
 int cont_rate_add = 0;
 int first_coord = 0;

 //int vect_with_coord[11];
 int num_no_coord = 0;
 //int num_coord=0;
 for (int j = 0; j < num_xyz; j++)
 {
  if (c_theta1_2_3[j][0] == 0)
  {
   vect_with_coord[num_coord] = j;
   num_coord = 1 + num_coord; // número de coordenadas "0".
  }
  else
  {
   //vect_with_coord[10 - num_no_coord] = 99;
   vect_with_coord[(num_xyz-1) - num_no_coord] = 99;
   num_no_coord = num_no_coord + 1;
  }
 }

 // rate calculate
 int cont_num_coord = 0;
 for (int i = 0; i < num_xyz; i++)
 {
  if (c_theta1_2_3[i][0] == 0)
  {
   if (i == vect_with_coord[num_coord - 1])
   {
    int k0 = vect_with_coord[cont_num_coord];
    int k1 = vect_with_coord[0];
    next_point_rate[i][0] = c_theta1_2_3[k1][1] - c_theta1_2_3[k0][1];
    next_point_rate[i][1] = c_theta1_2_3[k1][2] - c_theta1_2_3[k0][2];
    next_point_rate[i][2] = c_theta1_2_3[k1][3] - c_theta1_2_3[k0][3];

    int maxim_tree_val = max_tree(next_point_rate[i][0], next_point_rate[i][1], next_point_rate[i][2]);

    next_point_rate[i][3] = next_point_rate[i][0] / maxim_tree_val;
    next_point_rate[i][4] = next_point_rate[i][1] / maxim_tree_val;
    next_point_rate[i][5] = next_point_rate[i][2] / maxim_tree_val;
    next_point_rate[i][6] = maxim_tree_val;

    cont_num_coord = cont_num_coord + 1;
   }
   else
   {
    int k0 = vect_with_coord[cont_num_coord];
    int k1 = vect_with_coord[cont_num_coord + 1];
    next_point_rate[i][0] = c_theta1_2_3[k1][1] - c_theta1_2_3[k0][1];
    next_point_rate[i][1] = c_theta1_2_3[k1][2] - c_theta1_2_3[k0][2];
    next_point_rate[i][2] = c_theta1_2_3[k1][3] - c_theta1_2_3[k0][3];

    int maxim_tree_val = max_tree(next_point_rate[i][0], next_point_rate[i][1], next_point_rate[i][2]);

    next_point_rate[i][3] = next_point_rate[i][0] / maxim_tree_val;
    next_point_rate[i][4] = next_point_rate[i][1] / maxim_tree_val;
    next_point_rate[i][5] = next_point_rate[i][2] / maxim_tree_val;
    next_point_rate[i][6] = maxim_tree_val;

    cont_num_coord = cont_num_coord + 1;
   }
  }
 }
}int max_tree(int num1, int num2, int num3)
{
 if (num1 < 0) {
  num1 = num1 * (-1);
 }
 if (num2 < 0) {
  num2 = num2 * (-1);
 }
 if (num3 < 0) {
  num3 = num3 * (-1);
 }

 int borra = max(num1, num2);
 int maxim_tree = max(borra, num3);

 return maxim_tree;
}


void path_fin()
{
 int inicio = 0;
 for (int i = 0; i < num_xyz; i++)
 { ///////////


  if (c_theta1_2_3[i][0] == 0)
  {
   if (inicio == 0) //first loop
   {
    delay(speed_mov);
    alpha1 = (int)(c_theta1_2_3[i][1]);
    alpha2 = (int)(c_theta1_2_3[i][2]);
    alpha3 = (int)(c_theta1_2_3[i][3]);
    miServo4.write(43+alpha2);       
    miServo1.write(55+(alpha3-alpha2));
    miServo2.write(alpha1);       

   }
   else
   {
    int netxc = vect_with_coord[inicio - 1];
    for (int j = 1; j <= next_point_rate[netxc][6]; j++)
    {
     delay(speed_mov);
     alpha1 = (int)(c_theta1_2_3[netxc][1] + j * next_point_rate[netxc][3]);
     alpha2 = (int)(c_theta1_2_3[netxc][2] + j * next_point_rate[netxc][4]);
     alpha3 = (int)(c_theta1_2_3[netxc][3] + j * next_point_rate[netxc][5]);
     miServo4.write(43+alpha2);       
     miServo1.write(55+(alpha3-alpha2)); 
     miServo2.write(alpha1);         
    }
   }
   inicio = inicio + 1;
  }

  else if (c_theta1_2_3[i][0] == 1)// retardo
  {
   delay(c_theta1_2_3[i][2]);
   //Serial.println(c_theta1_2_3[i][2]);
   //delay(500);
  }
  else              
  {
   int gripper_g = (int)(c_theta1_2_3[i][2]);
   miServo3.write(gripper_g);
   //int miServo3();
  }

  //
 }// end for
}
1 Like

(Champ Chitipat) #4

รบกวนหน่อยนะครับแจ้งผลด้วยนะครับพี่ ขอบคุณครับ

1 Like

(แจ๊ค สแปลโล่) #5

ช่วยแนะนำการต่อวงจรแขนกลหน่อยครับ:+1::+1::+1::+1::pray::pray::pray::pray:

2 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #6

เรียนสาขาอะไรครับ แล้วมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง

1 Like

(แจ๊ค สแปลโล่) #7

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ครับ ผวา ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องArduinoครับ

2 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #8

โดยเบื่้องต้นลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่มก่อนก็ได้ครับ ผมมีโครงการจะทำแขนกลอยู่เหมือนกันรอติดตามละกันนะครับ
หรือถ้ายังไงลองซื้อโมดูลราคาไม่แพงมาทดสอบดูก่อน แล้วถ้าติดปัญหาอะไรในส่วนไหนเอามาคุยกันในนี้ได้เลยครับ :grin:

1 Like

(Kasidit Sonrod) #9

พี่ครับ ผมอยาก รู้เกี่ยวกับวิธีการทำด้วยครับ อยากพี่ทำเป็นคลิปโชว์เลยได้ไหม55

2 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #10

ถ้าจะเริ่มแบบง่ายๆ เลยแบบคลิปช่วงแรกก็มีขั้นตอนอยู่นะครับ มีวงจรต่อให้ดูด้วย แต่อาจต้องใช้ สามดีปริ้นเตอร์ ปริ้นชิ้นส่วนที่เขามีให้ออกมา

ส่วนของกล่องควบคุมการทำงาน

ส่วนของโค้ด

 /* Arduino Robotic Arm with Grab
 * More info: http://www.ardumotive.com/
 * Dev: Michalis Vasilakis Data: 12/12/2016 Ver: 1.1 */

#include <Servo.h>

//Create servo objects to control servo motors
Servo up_down; 
Servo forward_backward;
Servo rotate;
Servo grab;

//Constants
const int startBT = 7;
const int teachBT = 8;
const int buzzer = 9;
const int potForwardBackward = A3;
const int potUpDown = A2;
const int potRotate = A1;
const int potGrab = A0;
//Max and Min values for servos ! Change them to meet your setup !
const int minGrab=180;
const int maxGrab=126;
const int minRotate=0;
const int maxRotate=100;
const int minUpDown=5;
const int maxUpDown=100;
const int minForwardBackward=160;
const int maxForwardBackward=80;
//-------------------------------------//
//Variables
int readUpDown,readForwardBackward,readRotate,readGrab,readTeach,readStart;
int teachUpDown[100],teachForwardBackward[100],teachRotate[100],teachGrab[100];
boolean started =false;
int index = 1;
int stepSpeed = 20; //Change this to fo faster!

void setup() {
 //Attach Servo motors
 forward_backward.attach(3);
 up_down.attach(4);
 rotate.attach(5); //portokali xontro
 grab.attach(6); 
 //Inputs-Outputs
 pinMode(teachBT, INPUT_PULLUP);
 pinMode(startBT, INPUT_PULLUP);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 //Do a smooth movement on startup, from home potion to pot position:
 readInputs();
 goHome();
 goPot();
}

void loop() {
 if (!started){
readInputs();
moveServos();
if (readTeach==LOW){
 savePosition();
 tone(buzzer,500);
 delay(500);
 noTone(buzzer);
}
if (readStart==LOW){
 tone(buzzer,700);
 started=true;
 delay(1000);
 noTone(buzzer);
}
 }
 else{
goHome();
runTeach();
 }
}

void readInputs(){
 //Read potentiometers
 readUpDown = analogRead(potUpDown);
 readUpDown = map(readUpDown,0,1023,minUpDown,maxUpDown);
 readForwardBackward = analogRead(potForwardBackward);
 readForwardBackward = map(readForwardBackward,0,1023,minForwardBackward,maxForwardBackward);
 readRotate = analogRead(potRotate);
 readRotate = map(readRotate,0,1023,minRotate,maxRotate);
 readGrab = analogRead(potGrab);
 readGrab = map(readGrab,0,1023,minGrab,maxGrab);
 //Read buttons
 readTeach = digitalRead(teachBT);
 readStart = digitalRead(startBT);
 delay(50);
}
void moveServos(){
 up_down.write(readUpDown);
 forward_backward.write(readForwardBackward);
 rotate.write(readRotate);
 grab.write(readGrab);
}

void savePosition(){
 teachUpDown[index] = readUpDown;
 teachForwardBackward[index] = readForwardBackward;
 teachRotate[index] = readRotate;
 teachGrab[index] = readGrab;
 index++;
}

void runTeach(){
 for (int i=0; i<index-1; i++){
if (teachRotate[i] < teachRotate[i+1]){
 for (int j = teachRotate[i]; j<= teachRotate[i+1]; j++){
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (teachRotate[i] > teachRotate[i+1]){
 for (int j = teachRotate[i]; j>= teachRotate[i+1]; j--){
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
 } 
}
else{
 rotate.write(teachRotate[i]);
}
if (teachGrab[i] < teachGrab[i+1]){
 for (int j = teachGrab[i]; j<= teachGrab[i+1]; j++){
  grab.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (teachGrab[i] > teachGrab[i+1]){
 for (int j = teachGrab[i]; j>= teachGrab[i+1]; j--){
  grab.write(j);
  delay(stepSpeed);
 } 
}
else{
 grab.write(teachGrab[i]);
}
if (teachForwardBackward[i] < teachForwardBackward[i+1]){
 for (int j = teachForwardBackward[i]; j<= teachForwardBackward[i+1]; j++){
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (teachForwardBackward[i] > teachForwardBackward[i+1]){
 for (int j = teachForwardBackward[i]; j>= teachForwardBackward[i+1]; j--){
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 forward_backward.write(teachForwardBackward[i]);
}
if (teachUpDown[i] < teachUpDown[i+1]){
 for (int j = teachUpDown[i]; j<= teachUpDown[i+1]; j++){
  up_down.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (teachUpDown[i] > teachUpDown[i+1]){
 for (int j = teachUpDown[i]; j>= teachUpDown[i+1]; j--){
  up_down.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 up_down.write(teachUpDown[i]);
}
 }
 started=false;
}

//Change values if it's necessary...
void goHome(){
 if (readForwardBackward < 80){
 for (int j = readForwardBackward; j<=80; j++){
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readForwardBackward > 80){
 for (int j = readForwardBackward; j>=80; j--){
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 forward_backward.write(80);
}
if (readUpDown < 32){
 for (int j = readUpDown; j<=32; j++){
  up_down.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readUpDown > 32){
 for (int j = readUpDown; j>=32; j--){
  up_down.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 up_down.write(32);
}
if (readRotate < 0){
 for (int j = readRotate; j<=0; j++){
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readRotate > 0){
 for (int j = readRotate; j>=0; j--){
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 rotate.write(0);
}
if (readGrab < 148){
 for (int j = readGrab; j<=148; j++){
  grab.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readGrab > 148){
 for (int j = readGrab; j>=148; j--){
  grab.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 grab.write(148);
}
//Always start from home position
teachForwardBackward[0]= 80;
teachUpDown[0]=32;
teachRotate[0]=0;
teachGrab[0]=148;
}

void goPot(){
if (0 > readRotate){
 for (int j = 0; j>=readRotate; j--){
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readRotate > 0){
 for (int j = 0; j<=readRotate; j++){
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 rotate.write(readRotate);
}
if (readGrab > 148){
 for (int j = 148; j<=readGrab; j++){
  grab.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readGrab < 148){
 for (int j = 148; j>=readGrab; j--){
  grab.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 grab.write(readGrab);
}
 if (80 > readForwardBackward){
 for (int j = 80; j>=readForwardBackward; j--){
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (80 < readForwardBackward){
 for (int j = 80; j<=readForwardBackward; j++){
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 forward_backward.write(readForwardBackward);
}
if (32 > readUpDown){
 for (int j = 32; j>=readUpDown; j--){
  up_down.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readUpDown > 32){
 for (int j = 32; j<=readUpDown; j++){
  up_down.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 up_down.write(readUpDown);
}
}
1 Like

(Misterok Confirm) #11

ชุดแขนกลรุ่นนี้สั่งซื้อได้ที่ไหน

1 Like

(Permpol Thanapunnamas) #12

ไม่มีขายครับแต่มีไฟล์ 3D เอาไปปริ้นด้วย 3D ออกมาได้ ถ้าไม่มีอาจต้องไปจ้างเขาปริ้นให้ครับ

0 Likes

(Misterok Confirm) #13

สนใจครับบอรด์arduinoรุ่นไหนไม่ชัดเจน แนะนำด้วยครับ ตัวแรกเป็น uno แต่ตัวหลังตัวที่จำตำแหน่งการเคลื่อนที่และมีกล่องดำควบคุมอยู่ใต้ฐานดูไม่ชัดครับ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #14

ผมตอบไปแล้วนะครับ

0 Likes

(Misterok Confirm) #15

ขอบคุณครับ

0 Likes

(App Club) #16

มีใครทำแขนกลเองบ้างครับ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #17

กำลังจะทำครับ 555

0 Likes

(App Club) #18

อยากทำครับ แต่คงต้องศึกษาอีกนาน ถ้าแอดทำเสร็จเอามาสอนเป็นวิทยาทานด้วยครับ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #19

กำลังจะซื้อสามดีปริ้นมาเพื่อการนี้เลยครับ เดียวได้แนวทางจะเอามาทำเป็นพาสๆ ลงให้ มีอุปกรณ์ขายให้ครบเลย ครับ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #20

ช่วงนี้จะหายหน้าหายตาไปสักนิด ติดโปรเจคอื่นอยู่นะครับ 555

0 Likes