🎛 Electronic


หัวข้อ ตอบ กิจกรรม
สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 9/81-90 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้ 1 February 12, 2019
เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน Capacitive I2C soil moisture sensor 1 January 30, 2019
สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 8/71-80 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้ 1 February 4, 2019
สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 1/1-10 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้ 1 November 12, 2017
สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 4/31-40 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้ 1 January 21, 2019
สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 5/41-50 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้ 1 January 22, 2019
สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 6/51-60 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้ 1 January 26, 2019
การสร้าง PWM ใน arduino 4 January 2, 2019
สร้างสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (Scoote) ด้วยสว่านบ้าน ๆ 1 November 6, 2018
การกำหนดค่าเวลา เผื่อ Td สำหรับ วงจรเต็มบริดจ์อินเวอร์เตอร์ 1 October 2, 2018
หุ่นยนต์คีบกระป๋องวิ่งตามเส้น 10 August 25, 2018
Simulate for Proteus 12 July 17, 2018
วงจรทบระดับแรงดันไฟฟ้า หรือวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ (Boost converter) 1 March 31, 2018
มอสเฟตกำลัง (Power Mosfet) 1 March 31, 2018
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์(Humanoid Robot ) ดาวรุ่ง ตัวจริง backflip show ได้แล้ว 1 November 19, 2017
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก (Portable generator) คืออะไร 1 November 11, 2017
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscopes) คืออะไร ใช้ทำอะไร 1 September 10, 2017
ไม้ขีดชิดซ้าย ไฟแช็คชิดขวา เมื่อเจอกับไฟแช็คจากถ่าน 9 โวลต์ 1 July 2, 2017
แกะสว่านไขควงไร้สายมากี้ต้า ตั้งแต่กล่องยันมอเตอร์ คมชัดเห็นยันฝุ่นที่เกาะ 1 July 2, 2017
มาดูวงจรภายในมัลติมิเตอร์ Hioki 3803 digital hitester ราคา 3500 บาท กันครับ 1 March 22, 2017